Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

Laatimispäivä: 1.2.2016.

Rekisterinpitäjä: T:mi Design Karin Lilja-Makkonen, Y-tunnus FI 11063449, Laajasalontie 63 A, 00870 Helsinki, karin@karinlilja.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Karin Lilja-Makkonen, puh: + 358 (0)40 589 6927

Rekisterin nimi: T:mi Design Karin Lilja-Makkonen verkkokaupan käyttäjärekisteri

T:mi Design Karin Lilja-Makkonen verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin, markkinointiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelin ja sähköposti. 

T:mi Design Karin Lilja-Makkosen verkkokaupan käyttäjistä rekisteröidään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

Tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.